KOMPLEKSOWA
REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA
KOMPLEKSOWA
REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Metody Leczenia

Osteopatia, techniki osteopatyczne

Profesja opieki zdrowotnej, która ułatwia realizację zintegrowanego zdrowotnie funkcjonowania jednostki, poprzez przywracenie, utrzymywanie i poprawę homeostazy układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, ocenę i leczenie za pomocą badania palpacyjnego i interwencji manualnej, uzupełnionych o edukację w koncepcji zdrowego trybu życia. Uznaje ona prymat zależności terapeutycznej i opiera się na zasadach sformułowanych po raz pierwszy przez Andrew Taylor Still'a'. Metoda w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.

Terapia manualna wg Kaltenborna i Evjentha

Metoda ta polega na diagnostyce i leczeniu dysfunkcji stawu oraz tkanek go otaczających. W przypadku dysfunkcji stawu możemy mieć do czynienia z ograniczeniem (hypomobilność) bądź zwiększeniem (hypermobilność) ruchomości stawu. W przypadku hypomobilności stawu jako rodzaj leczenia stosowana będzie mobilizacja. Gdy ograniczenie znajduje się w tkankach miękkich (mięśniach) stosuje się mobilizację owych tkanek. Wskazaniem do stosowania mobilizacji jest: -utrzymanie obecnego stanu ruchomości stawu -spowolnienie postępującej sztywności stawu.

PNF. Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
(torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą. PNF posiada również całą gamę działań umożliwiających terapię na macie, naukę chodu, ćwiczenia mięśni mimicznych, a także pracę nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie i połykanie.

Terapia tkanek miękkich

Działanie lecznicze ukierunkowane na likwidowanie zaburzeń w obrębie powięzi, mięśni, ścięgien i więzadeł. Metoda ta poprzez połączenie ortopedii, fizjoterapii, osteopatii i chiropraktyki umożliwia wszechstronne oddziaływanie na organizm człowieka. Dzięki odpowiedniemu badaniu pacjenta możliwy jest dobór właściwej terapii (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, energizacjia mięśni) która przyczynia się do zlikwidowania dysfunkcji i bólu.

Neuromobilizacje wg. Davida Buttlera

Neuromobilizacja jest terapią manualną, w której na układ nerwowy działa się bezpośrednio- na struktury tkanek nerwowych, aby usprawnić ich elastyczność. Terapia ta ma na celu normalizację procesów nerwowych, a przez to pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych. W niektórych przypadkach pozwala ono na natychmiastową poprawę funkcji i szybszą regenerację podrażnionych tkanek nerwowych. Neuromobilizacja polega na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji, przeprowadzane podobnie jak w testach napięciowych. Neuromobilizacja bada oraz likwiduje zaburzenia przesuwalności tkanki.nerwowej w stosunku do innych tkanek. Jest to metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur układu nerwowego. Stosowanie technik służących do usprawniania poślizgu strukturalnego

Kinesiology taping

Wspomaga powrót konkretnych struktur ciała do ich normalnego funkcjonowania przez aplikację specjalnych plastrów bezpośrednio na skórę techniką zależną od postawionego celu terapii. Wykorzystuje zasady kinezjologii- nauki o ruchach człowieka. Techniki kinesiotapingu wspierają naturalne procesy samoleczenia organizmu pacjenta przez: poprawę funkcji mięśni i stawów, normalizacje napięcia mięśni, aktywacje układu limfatycznego i endogennego systemu znieczulania, poprawę mikrokrążenia.

Masaż

Masaż rehabilitacyjny, klasyczny, relaksacyjny, leczniczy - zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu tkanek. Jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez terapeutę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca. Masaż wykonywany jest rytmicznie, bez rozciągania skóry nieuzbrojoną ręką. Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku.

tel. 605 377 885
tel. 697 362 139
www.rehabilitacjabielany.pl
email: piotrsawicki@o2.pl